1. SOP Alur Pembuatan Form Absen dan Berita Acara Perkuliahan [wpfilebase tag=fileurl id=26 linktext=Download /]
 2. SOP Jadwal Perkuliahan [wpfilebase tag=fileurl id=42 linktext=Download /]
 3. SOP Kegiatan Perkuliahan [wpfilebase tag=fileurl id=28 linktext=Download /]
 4. SOP Kerja Praktek [wpfilebase tag=fileurl id=29 linktext=Download /]
 5. SOP Pelaksanaan Ujian Akhir Semester [wpfilebase tag=fileurl id=30 linktext=Download /]
 6. SOP Pelaksanaan Ujian Tengah Semester [wpfilebase tag=fileurl id=31 linktext=Download /]
 7. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir [wpfilebase tag=fileurl id=32 linktext=Download /]
 8. SOP Pengisian KRS Online [wpfilebase tag=fileurl id=33 linktext=Download /]
 9. SOP Pengumuman Entry SIA [wpfilebase tag=fileurl id=34 linktext=Download /]
 10. SOP Perubahan Form Absen [wpfilebase tag=fileurl id=35 linktext=Download /]
 11. SOP Perubahan KRS [wpfilebase tag=fileurl id=36 linktext=Download /]
 12. SOP Rapat Persiapan Kuliah dan Pembagian Tugas Mengajar [wpfilebase tag=fileurl id=37 linktext=Download /]
 13. SOP Seminar Proposal Tugas Akhir [wpfilebase tag=fileurl id=38 linktext=Download /]
 14. SOP Sidang Tugas Akhir [wpfilebase tag=fileurl id=39 linktext=Download /]
 15. SOP Ujian Komprehensif [wpfilebase tag=fileurl id=40 linktext=Download /]
 16. SOP Yudisium Akhir Semester [wpfilebase tag=fileurl id=41 linktext=Download /]